Алгоритм щодо порядку закінчення 2017-2018навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі

Нормативні документи, що регламентують закінчення 2017-2018навчального року
1. З метою організованого завершення навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів необхідно опрацювати нормативно-правові документами, що регламентують порядок закінчення навчального року, а саме: - наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016 №889 «Деякі питання проведення в 2017 році ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», - наказ МОН України від 20.10.2016 №1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році» із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 №1696, - наказ МОН України від 30.12.2014 №1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», - спільний наказ Міністерства освіти, молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2013 №72/78 «Про затвердження інструкції про звільнення від проходження ДПА учнів ЗНЗ за станом здоров’я, затвердженого», - наказ МОН України від 17.03.2015 №306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», - наказ МОН України від 07.02.2012 №115 «Про внесення змін до Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», - наказ МОН України від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до наступного класу», - наказ МОН України від 23.06.2000 №240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів», - наказ МОН України від 03.06.2008 №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», - наказ МОН України від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів», - лист МОН України від 13.03.2017 №1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», - листи МОН України від 29.04.2015 №1/9-221, 18.01.2016 №1/9-27 «Щодо надання роз’яснення» (про питання контролю з боку керівників ЗНЗ за видачею медалей, свідоцтв про базову загальну освіту), - лист МОНУ від 22.04.2015 №1/9-209 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту», - лист МОНУ від 28.04.2012 №1/9-326 «Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту», - лист МОН України від 09.06.2016 №1/9-296 «Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», - Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15.
2. Оформити стенд «Готуємося до державної підсумкової атестації».
3. Розробити завдання для проведення атестації у загальноосвітніх навчальних закладах І і ІІ ступенів (укладають вчителі навчального закладу), відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, та затвердити наказом керівника навчального закладу. Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. При проведенні атестації випускників 11 класів за місцем навчання атестаційні завдання укладаються учителями навчального закладу відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених наказами МОН України: від 20.02.2015 № 192, від 08.02.2016 № 94. (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/atestacia.html)
4. Розглянути на засіданні педагогічної ради питання щодо звільнення учнів різних категорій від ДПА, щодо допуску екстернів до ДПА, видати відповідний наказ.
5. Визначити строки проведення ДПА випускників загальноосвітніх навчальних закладів І і ІІ ступенів та видати відповідний наказ про порядок закінчення навчального року до 05.04.2018 року на засіданні педагогічної ради.
6. Затвердити наказом рішення педагогічної ради щодо вибору третього предмета для проходження ДПА до 05.04.2018 року.
7. Підготувати наказ про створення у навчальному закладі державних атестаційних комісій (за погодження з місцевими органами управління освітою не пізніше ніж за два тижні до початку атестації).
8. Ознайомити педагогічний колектив навчального закладу, учнів та їхніх батьків із наказом відповідного органу управління освітою щодо створення апеляційних комісій для забезпечення об'єктивного проведення ДПА з кожного навчального предмета.
9. Передбачити учням вихідні дні для підготовки і проведення ДПА/ЗНО, якщо вони проводяться під час навчального процесу, видати відповідний наказ.
10. Розробити графіки відпрацювання робочого часу педагогічними працівниками відповідно до їх навантаження на період надання вихідних днів для підготовки і проведення ДПА/ЗНО під час навчально-виховного процесу. Графіки затвердити наказом.
11. Річні бали з навчальних предметів необхідно виставити не раніше ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на розв'язання спірних питань — не пізніше 10 червня поточного навчального року.
12. Видати наказ про організацію та проведення свята «Останнього дзвоника» та урочистих зборів з нагоди вручення документів про освіту учням 9-х та 11-х класів.
13. З метою організованого проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО на базі загальноосвітніх навчальних закладів області, де розташовано пункти тестування необхідно: - внести відповідні зміни до режиму роботи загальноосвітніх навчальних закладів області, де розташовано пункти тестування; - забезпечити організований підвіз випускників 11 класів до пунктів зовнішнього незалежного оцінювання та в зворотному напрямку в дні проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО, належне медичне обслуговування та створення безпечних умов у пунктах тестування (спільно з іншими зацікавленими структурами).
14. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (українська мова, математика або історія України, а також один навчальний предмет за вибором учня) зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року, видати відповідний наказ.
15. Учні, які через поважні причини не змогли взяти участь у ЗНО в основну сесію з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, мають пройти ДПА під час додаткової сесії ЗНО. Відповідно, атестат випускники отримують пізніше.
16. Учні (вихованці), які хворіли під час проведення атестації, та учні (вихованці), які не з’явилися для проходження атестації або не взяли участь під час і основної, і додаткової сесії ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, через поважні причини, зобов'язані надати довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом його керівника їм надається право пройти атестацію в строки визначені навчальним закладом за завданнями, укладеними навчальними закладами.
17. В окремих випадках, згідно пункту 13 розділу ІІ Положення про державну підсумкову атестацію, дозволяється проводити атестацію достроково за завданнями, укладеними навчальними закладами.
18. Особи, які не з’являться для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин та особи, які зареєструвалися на екстернатну форму навчання, але не зареєструвалися у встановлені терміни для участі в ЗНО, за винятком осіб, які проживають на тимчасово окупованій території (лист МОН від 14.09.2015 № 1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України»), матимуть можливість пройти ДПА в навчальному закладі у вересні поточного року за завданнями, укладеними навчальними закладами.
19. Учні (вихованці), які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації, проходитимуть атестацію в строки, визначені навчальним закладом, за завданнями, укладеними навчальними закладами.
20. Проаналізувати та узагальнити результати внутрішкільного контролю за II семестр, виконання навчальних планів та програм і видати відповідний наказ.
21. На спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу розглянути питання щодо нагородження претендентів Золотою або Срібною медалями і видати відповідний наказ.
22. На спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу розглянути питання щодо нагородження учнів похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» та похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» і видати відповідний наказ.
23. Внесення оцінок за ДПА до додатка до атестата здійснюватиметься з урахуванням наслідків розгляду апеляційного звернення випускника (відповідно, такий випускник атестат отримує пізніше).
24. Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації та відповідної шкільної документації: - класного журналу (бали за ДПА виставляються в класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна»); - особової справи учня; - книги обліку і видачі документів про здобуття відповідного рівня освіти; - у табель навчальних досягнень після закінчення початкової школи; - додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту; додаток до атестата про повну загальну середню освіту та враховуються при визначенні середнього балу атестата.
25. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.
26. Особам звільненим від проходження ДПА за станом здоров’я у додаток до свідоцтва, атестата замість оцінки робиться запис «звільнений» («звільнена»).
27. Результати атестації не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень (вихованець) проходить атестацію.
28. Виставити оцінки за державну підсумкову атестацію до книги обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту та книги обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту у вигляді дробу, де чисельником є річна оцінка з предмета, а знаменником – оцінка за державну підсумкову атестацію (або).
29. Здійснити розрахунок середнього бала документа про базову загальну середню освіту випускників, а також про повну загальну середню освіту та зробити відповідний запис у додатку до відповідних документів про освіту, книги обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту та книги обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту та класного журналу.
30. Організувати проведення навчальної практики й навчальних екскурсій (загальноосвітні навчальні заклади спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування приймають рішення щодо доцільності проведення навчальної практики й навчальних екскурсій (лист МОН України від 09.06.2016 №1/9-296 «Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ № 178 від 23 березня 2005р.

Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників

дошкільних, загальноосвітніх та професійно- технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю

______________

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3 наказу
Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 р. № 55 “Про
запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірне положення про порядок звітування

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю

(додається).

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій довести Примірне положення про

порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та

професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним

колективом та громадськістю до відома місцевих органів управління

освітою та керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів всіх типів та форм власності.

3. Наказ та Примірне положення про порядок звітування

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю

розмістити на веб-сторінці Міністерства освіти і науки України,

опублікувати в “Інформаційному збірнику Міністерства освіти і

науки України”, у газетах “Освіта України” та “Освіта”.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Огнев’юка В.О.

Міністр С.М. Ніколаєнко

Примірне положення

про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та

професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність

перед педагогічним колективом та громадськістю

1. Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад,

Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Положення про

професійно-технічний навчальний заклад керівник навчального

закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних

зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського

комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

2. Звітування керівників здійснюється з метою подальшого

утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи

управління освітою, поєднання державного і громадського контролю

за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень,

запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у

навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та

позитивної мотивації .

3. Завдання звітування:

- забезпечити прозорість, відкритість і демократичність

управління навчальним закладом;

- стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання

керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері

управління навчальним закладом.

4. Порядок проведення щорічного звіту керівника навчального

закладу:

- за підсумками навчального року, у червні-серпні, кожен

керівник дошкільного, загальноосвітнього та професійно-технічного

навчального закладу персонально звітує на загальних зборах

(конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету,

ради, піклувальної ради та громадськості;

- на загальні збори (конференцію) обов’язково запрошуються

члени батьківського комітету, ради та піклувальної ради

навчального закладу, батьки та представники інших органів

громадського самоврядування;

- дата проведення та порядок денний загальних зборів

(конференції) повідомляється педагогічному колективу, членам

батьківського комітету, ради та піклувальної ради навчального

закладу, батькам та представники інших органів громадського

самоврядування не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення;

- для ведення зборів обирається голова та секретар, який веде

протокол засідання;

- збори (конференція) педагогічного колективу, батьківського

комітету, ради та піклувальної ради навчальних закладів за

результатами звіту керівника оцінюють його діяльність шляхом

таємного голосування;

- приймають рішення щодо морального і матеріального заохочення

або, у випадку визнання роботи керівника навчального закладу

незадовільною, порушують клопотання перед відповідним органом

управління освітою про невідповідність керівника займаній посаді;

- результати голосування та прийняте рішення відображається у

протоколі зборів (конференції); протокол підписують голова та

секретар зборів;

- рішення загальних зборів (конференції) доводять до відома

відповідного органу управління освітою у п’ятиденний строк з дня

їх проведення.

5. Звіт керівника охоплює основні напрями його діяльності.

Особлива увага звертається на створення у навчальному закладі

належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття

якісної освіти.

6. Структура щорічного звіту:

6.1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня

організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі:

- вжиті завідуючим дошкільним навчальним закладом заходи щодо

охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку;

- виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення

обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням

дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів

у порівнянні за останні 3 роки);

- створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи

щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у

m`bw`k|mhi процес;

- організація різних форм позаурочної навчально-виховної

роботи;

- забезпечення керівником професійно-технічного навчального

закладу моніторингу та прогнозування потреб ринку праці регіону у

робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту

учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу.

6.2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази навчального закладу.

6.3. Залучення додаткових джерел фінансування навчального

закладу та їх раціональне використання.

6.4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу

кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх

розстановки.

6.5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів

та педагогічних працівників:

- забезпечення організації харчування та медичного

обслуговування учнів і педагогічних працівників;

- дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

- надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам,

дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з

малозабезпечених сімей;

- моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних

працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;

- дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті

профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку;

- стан дитячого травматизму.

6.5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості

навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з

громадськими організаціями.

6.6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з

питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на

зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою

та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів

громадського самоврядування.

Увага! У періоді з 21 до 30 листопада 2016 року директорам загальноосвітніх навчальних закладів І–ІІІ ступенів необхідно внести інформацію в сервіс «Заклади освіти» на сайтіУкраїнського центру оцінювання якості освіти.Вхід до сервісу здійснюється за логіном і паролем, що був наданий Херсонським РЦОЯО для отримання відомостей із результатами державної підсумкової атестації.Опис функціональності сервісу надається в електронному вигляді. Після внесення інформації необхідно роздрукувати Картку закладу, завірити підписом і печаткою керівника навчального закладу і надіслати скан-копію документа відділу освіти райдержадміністрації

Як відбуватиметься ДПА школярів у 2017 році

Порядок державної підсумкової атестації у загальних середніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році не зміниться. Про це повідомив директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко під час прес-конференції 21 вересня. «Державна підсумкова атестація відбудеться відповідно до Положення про ДПА, що затверджено наказом МОН у 2014 році. На цей час ніяких змін не передбачається», - розповів Юрій Кононенко.

Державна підсумкова атестація випускників загальних середніх навчальних закладів І ступеня (початкова школа) розпочнеться 15 травня, ІІ ступеня (основна школа) - 1 червня, а для випускників шкіл ІІІ ступеня – 23 травня. Перелік предметів, з яких буде проводиться державна підсумкова атестація для випускників шкіл І - ІІ ступенів, порівняно з минулим роком, не зміниться. Зокрема, для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня – це українська мова, літературне читання, математика.

«Для випускників тих закладів, де навчання відбувається мовою національних меншин або вивчається одна з мов національної меншини, випускники можуть пройти державну підсумкову атестацію з мови національної меншини за рішенням педагогічної ради навчального закладу та з урахуванням побажань батьків», - додав директор департаменту МОН України.

При цьому Кононенко зауважив, що у початковій школі державна підсумкова атестація - це звичайна контрольна робота, яка проводиться для того, щоб оцінити рівень навчальних досягнень дітей.

«Діти не повинні відчувати дискомфорт та отримувати стрес від участі в державній підсумковій атестації, треба їх налаштовувати на звичайну роботу», - пояснив він.

У навчальних закладах II ступеня, як і минулого року, випускники обов’язково складатимуть ДПА з української мови та математики, а також ще з одного предмета, який буде обирати педагогічна рада школи. Це може бути один із предметів з такого переліку: зарубіжна література, іноземна мова, історія України, всесвітня історія, правознавство, географія, біологія, хімія, фізика, інформатика, мова національної меншини для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивченням такої мови та інтегрований курс літератури.

Державна підсумкова атестація випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл ІІІ ступеня), то вона розпочнеться з 23 травня і буде проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання. ДПА у формі ЗНО випускники шкіл складатимуть з трьох предметів: українська мова, математика або історія України та ще з одного предмета за власним вибором.

Окрім того, у навчальному закладі для випускників ЗНЗ з навчанням або вивченням мов національних меншин, може бути проведена державна підсумкова атестація з мови національної меншини за бажанням самого випускника.

ГОТУЄМО НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  • для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460;
  • для 5-8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;
  • для 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;
  • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;
  • для спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів: 5-7 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 8 та (чи) інші відповідно до спеціалізації); 8-9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010№ 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році. Просимо довести їх до відома керівників навчальних закладів та педагогічних працівників. Рекомендації розміщені на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти www.imzo.gov.ua.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 319 від 24 березня 2016 року

Про організаційні заходи, пов’язані із
введенням в дослідну експлуатацію
інформаційно-телекомунікаційної системи
державної наукової установи "Інститут освітньої
аналітики" "Державна інформаційна система освіти"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 645 від 22.07.2015 року "Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них", постанови Кабінету Міністрів України № 309 від 30.03.2011 р. "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту" та з метою забезпечення своєчасного замовлення, виготовлення (друку) і видачі документів про загальну середню освіту державного зразка у 2016 році, НАКАЗУЮ:

1. Органам управління освітою місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування призначити відповідальну особу за роботу з інформаційно-телекомунікаційною системою державної наукової установи "Інститут освітньої аналітики" "Державна інформаційна система освіти" (далі ІТС ((ДІСО"), та зареєструвати цю особу в ІТС "ДІСО" до 05 квітня 2016 року.

2. Органам управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій з використанням ІТС "ДІСО" (веб-сайт diso.gov.ua) до 10 квітня 2016 року:

  • перевірити достовірність та повноту переліку місцевих органів управління освітою (міських, районних (районних у містах) та органів управління освітою об’єднаних територіальних громад відповідної адміністративно-територіальної одиниці, внести зміни до відповідного переліку або доповнити його у разі відсутності інформації;
  • перевірити достовірність та повноту переліку навчальних закладів, що перебувають у сфері управління, а також приватних та державних загальноосвітніх навчальних закладів відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
  • перевірити достовірність та повноту наступної інформації про навчальні заклади з відповідного переліку: повного найменування навчального закладу, його тип, форма власності, поштова адреса, телефон, електронна адреса (за наявності), прізвище, ім’я, по-батькові керівника навчального закладу та відповідальної особи за виготовлення документів про освіту;
  • внести інформацію про кількість випускників 9 та 11 класів та відповідну потребу у бланках документів про загальну середню освіту державного зразка по кожному навчальному закладу з відповідного переліку;
  • надати державному підприємству "Інфоресурс" та державній науковій установі "Інститут освітньої аналітики" у паперовому вигляді інформацію згідно Додатку № 1про потребу в бланках документів про загальну середню освіту державного зразка, сформовану в ІТС "ДІСО", завірену керівником та скріплену печаткою, а також копію розпорядчого документу про призначення відповідальної особи за роботу з ІТС "ДІСО".

3. Державному підприємству "Інфоресурс" до 05 квітня 2016 року здійснити передачу (експорт) в ІТС "ДІСО" інформації з реєстру професійно-технічних та вищих навчальних закладів, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, а саме щодо: повного найменування навчального закладу, його типу, форму власності, поштової адреси, телефону, електронної адреси (за наявності), прізвища, ім’я, по-батькові керівника навчального закладу, кількості учнів (вихованців, слухачів, студентів) відповідних навчальних закладів і потреби у бланках документів про загальну середню освіту державного зразка.

4. Державній науковій установі "Інститут освітньої аналітики" (Денисюк О. Я.) постійно надавати органам управління освітою необхідну методичну допомогу в роботі з ITC "ДІСО".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр С. М. Квіт

Перелік основних наказів

на початок навчального року


1. Про зарахування учнів:

— до 1-х класів;

— до 10-х класів;

— тих, що прибули;

— до ГПД.

2. Про формування факультативних груп.

3. Про організацію роботи груп подовженого дня.

4. Про організацію гарячого харчування учнів.

5. Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією школи (або внесення змін до розподілу).

6. Про підсумки повторних екзаменів.

7. Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

8. Про роботу з профілактики дорожньо-транспортного травматизму серед школярів.

9. Про роботу працівників школи з протипожежної безпеки.

10. Про призначення матеріально відповідальних осіб і проведення інвентаризації матеріальних цінностей.

11. Про навантаження педагогічних працівників школи на … н.р.

12. Про призначення класних керівників.

13. Про організацію індивідуального навчання.

14. Про підготовку школи до роботи в осінньо-зимовий період.

15. Про закріплення класів і вчителів за шкільними приміщеннями та навчальними кабінетами.

16. Про початок навчального року із захисту Вітчизни.

17. Про створення атестаційної комісії.

18. Про створення комісії з трудових спорів.

20. Про режим роботи школи в... н.р.

21. Про організацію методичної роботи.

22. Про заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Увага! Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

УВАГА! Лист Міністерства освіти і науки УКраїни від 22.05.2015 №1/9-253 "Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів" wym-1439533777440

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах wym-1439380815021

Увага! Збільшено години іноземної мови

Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОНУ №855 від 07.08.2015 wym-1439384670474

Наказ Міністерства освіти і науки України №192 від 20.02.2015

Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році

Наказ Міністерства освіти і науки України №1547 від 30.12.2014

Про затведження положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) в системі загальної середньої освіти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 12 квітня 2000 р. N 646

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Інструкцію з обліку дітей і підлітків шкільного віку, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Державному комітетові статистики, Державному комітетові молодіжної політики, спорту і туризму, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у межах своєї компетенції забезпечити разом з органами місцевого самоврядування щорічне проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Державному комітетові статистики за поданням Міністерства освіти і науки запровадити відповідну статистичну звітність.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1972 р. N 364 ( 364-72-п ) "Про затвердження Інструкції по обліку дітей і підлітків шкільного віку в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1972 р., N 8, ст. 77).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України

від 12 квітня 2000 р. N 646

ІНСТРУКЦІЯ з обліку дітей і підлітків

шкільного віку

Загальні положення

1. З метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти щороку проводиться облік дітей і підлітків шкільного віку.

2. Обліку підлягають діти і підлітки віком від 6 до 18 років та діти, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, що постійно проживають на території України.

3. Облік дітей і підлітків шкільного віку організовують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування.

Необхідну допомогу у проведенні обліку в межах своєї компетенції надають органи державної статистики, внутрішніх справ, служби у справах неповнолітніх.

Координацію роботи з обліку дітей і підлітків, її методичне забезпечення здійснює Міністерство освіти і науки.

4. Друкування бланків списків дітей і підлітків шкільного віку і забезпечення ними районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, органів місцевого самоврядування здійснюють органи управління освітою. Друкування бланків відповідної форми статистичної звітності та забезпечення ними осіб, що відповідають за складання звітів, здійснюють органи державної статистики.

Порядок проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку

5. Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей і підлітків шкільного віку районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування щороку здійснюють такі заходи:

1) призначають уповноважених з числа працівників житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних та житлових кооперативів, об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків, навчальних закладів, органів внутрішніх справ, служб у справах неповнолітніх для виконання роботи, пов'язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку. У разі потреби можуть утворюватися робочі групи;

2) організовують і проводять щороку у період з 25 квітня по 15 травня інструктаж для осіб, що відповідають за складання списків дітей і підлітків шкільного віку, а також забезпечують їх бланками списків;

3) визначають території обслуговування і відповідним рішенням закріплюють їх за загальноосвітніми навчальними закладами, за винятком гімназій, ліцеїв, колегіумів, приватних шкіл, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) з поглибленим вивченням окремих предметів з першого класу.

6. Складання списків, їх уточнення щороку здійснюється уповноваженими районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій разом з органами місцевого самоврядування у період з 15 травня по 15 серпня.

Кожний список використовується аж поки внесеним до нього підліткам виповниться 18 років.

7. Списки дітей і підлітків шкільного віку складаються у двох примірниках за формою згідно з додатком 1 окремо на: дітей, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, і дітей та підлітків, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 6 - 18 років (на кожний рік народження окремо), на підставі списків первинного обліку громадян, що зберігаються у житлово-експлуатаційних організаціях, правліннях житлово-будівельних кооперативів, органах місцевого самоврядування.

Списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах для дітей, що потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також тих, які не можуть навчатися за висновками психолого-медико-педагогічних консультацій, щороку складаються цими консультаціями у двох примірниках за формою згідно з додатком 2 і не пізніше ніж 20 серпня передаються до відділів освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (далі - відділи освіти).

8. Після уточнення зазначені в абзаці першому пункту 7 цієї Інструкції списки затверджуються рішенням районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації і не пізніше ніж 20 серпня один примірник передається до відділів освіти.

Відповідальність за зберігання у контрольному стані списків дітей і підлітків шкільного віку несуть районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування.

9. Відділи освіти не пізніше ніж 25 серпня поточного року надають списки дітей і підлітків шкільного віку загальноосвітнім навчальним закладам згідно з їх закріпленням за територіями обслуговування.

10. Директори загальноосвітніх навчальних закладів щороку до 5 вересня на підставі списків забезпечують перевірку явки дітей і підлітків до загальноосвітнього навчального закладу і до 10 вересня повертають ці списки відділам освіти з відмітками про те, чи з'явилися учні на навчання, разом з довідками з місця навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах.

За наявності у загальноосвітньому навчальному закладі учнів, які проживають на закріпленій за цим закладом території обслуговування і яких не було включено до списку, директор подає додатковий список таких учнів у двох примірниках до відділу освіти, який надсилає один примірник до відповідної районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації.

11. На підставі списків, отриманих від загальноосвітніх навчальних закладів, списків дітей і підлітків з вадами розумового та фізичного розвитку і списків дітей і підлітків, які не можуть навчатися за висновками психолого-медико-педагогічних консультацій, відділи освіти складають статистичні звіти за затвердженою формою про кількість дітей і підлітків шкільного віку, які фактично приступили до навчання, та подають їх до районних відділів статистики.

12. Держкомстат Автономної Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики на підставі отриманих від районних відділів статистики звітів складають зведені звіти і подають в установлені терміни відповідно Головному міжрегіональному інформаційному центру Держкомстату України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

Документація з обліку дітей і підлітків шкільного віку

13. Загальноосвітній навчальний заклад повинен мати:

рішення відповідної районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації або органу місцевого самоврядування щодо закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування;

книгу обліку учнів;

класні журнали;

особові справи учнів;

список учнів, які не прибули на навчання станом на 5 вересня (із зазначенням причини).

14. У разі коли учень протягом поточного навчального року вибуває з населеного пункту, у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня для здобуття загальної середньої освіти до іншого навчального закладу подаються такі документи:

заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід дитини (підлітка) до іншого навчального закладу (із зазначенням причини);

довідка, що підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу;

учнівський квиток.

15. Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній навчальний заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності на уроках.

Довідки та пояснення зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

16. Відділ освіти забезпечує збереження:

списків дітей і підлітків шкільного віку разом з довідками з місця навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах;

списків дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах для дітей, що потребують соціальної допомоги і соціальної реабілітації, а також тих, які не можуть навчатися за висновками психолого-медико-педагогічних консультацій.

Контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти

17. Контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти здійснюють районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування.

18. Директор загальноосвітнього навчального закладу вживає заходів до реалізації права дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування, на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме:

здійснює постійний контроль за відвідуванням навчального закладу, з'ясовує причини відсутності на уроках. У разі відсутності учня понад 10 днів, а також неможливості продовження ним навчання у загальноосвітньому навчальному закладі складає відповідний акт та надсилає його до відділу освіти, який у свою чергу повідомляє про це службу у справах неповнолітніх;

організовує роботу з надання допомоги у засвоєнні навчального матеріалу учням, які тривалий час не відвідували навчальний заклад.

19. Органи управління освітою, загальноосвітні навчальні заклади, органи внутрішніх справ і служби у справах неповнолітніх зобов'язані систематично вести у межах своєї компетенції роз'яснювальну роботу серед населення щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.

Додаток 1 до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Автономна Республіка Крим область ____________ місто ________________ населений пункт____________________________ районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація__________________________ рішення від __________N____________________

СПИСОК дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей, яким до 1 вересня виповнюється 5 років

_____________ року народження

-

--------------------------------------------------------------------------------

Офіційний вісник України вiд 05.05.2000 - 2000 р., № 16, стор. 82, стаття 670, код акту 15688/2000

Кiлькiсть переглядiв: 1460