Довідка

про стан освітньої галузі Врадіївського району 2016-2017 навчальному році

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів.

Мережа загальноосвітніх закладів району складається з 17 шкіл, у яких навчається 1902 учні віком від 6 до 18 років.
Працює 11 навчальних закладів І-ІІІ ступенів, з них : 1-гімназія та 1 НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», 4 школи І-ІІ ступенів, 1 - школа І ступеня, 1 навчально – виховний комплекс «ЗОШ І ступеня – ДНЗ», В районі діє 4 школи І-ІІІ ступенів з чисельністю до 100 учнів, що становить 36,3 % від загальної кількості ЗНЗ І-ІІІ ступенів. У порівнянні з попереднім періодом кількість таких шкіл не змінилась Середня наповнюваність класів у 2017 році становить – 13,2 учні. По селищу -18,7, по селу -9,8 . Опорні школи в районі не створені.

Організація підвезення учнів до шкіл.

Всього в навчальних закладах Врадіївського району налічується 7 шкільних автобусів. Всі вони отримані за кошти державного та обласного бюджетів. Весь шкільний автотранспорт, який здійснює підвіз учнів та педпрацівників пройшов технічний огляд.
Станом на 01.01.2017 року учні та педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів району, які проживають на відстані понад 3 км від школи забезпечені на 100% організованим перевезенням (312 учнів,17 вчителів, 17 дошкільників). У 2016 році було отримано 1 шкільний автобус за рахунок коштів державного бюджету.
Дошкільна освіта
У 2016-2017 навчальному році у Врадіївському районі функціонує 18 бюджетних дошкільних навчальних закладів, у яких виховується 635 дітей. Дошкільними закладами охоплено 70,2% дітей. Усіма формами дошкільної освіти охоплено 75,2 % . Діти 5-річного віку охоплені дошкільною освітою стовідсотково. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць становить 93,5 дітей.
На території району проживає 1223 дітей від 0 до 6 років. Діти від 3 до 6 років охоплені усіма формами дошкільної освіти на 93,3 %
ДЮСШ
У районі діє дитяча юнацька спортивна школа, у якій займається 124учні(6,5% від загальної кількості учнів в районі): 60 на відділенні важкої атлетики та 64 на відділенні футболу. Витрати з місцевого бюджету на утримання 1 учня дитячо-юнацької спортивної школи становлять 10772 грн.
Оздоровлення
З 30.05.16 по 16.06.16 працювало 15 пришкільних відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей, 2-х разовим харчуванням. В пришкільних відпочинкових таборах відпочило 429 учнів, що становить 23,7 % від загальної кількості дітей 1- 10 класів.
Загальна сума коштів для роботи пришкільних таборів становила 177946 грн , для організації оздоровлення виділено 50 тис. грн. з місцевого бюджету, спонсорська допомога – 90879 грн, батьківська плата – 30067 грн. Всього на харчування було використано 145245 грн.

Довідка

про результати контрольних робіт з української мови та математики у 11-х класах шкіл району 28.10.2016

На виконання наказу по відділу освіти від 4.10.2016 №165 «Про проведення тестових контрольних робіт у 11-х класах» 25-26 жовтня 2016 року у 10 школах І-ІІІ ступенів району проведено контрольні роботи з української мови та літератури і математики. Завдання, запропоновані на контрольній роботі, відповідали чинним программа з украънськоъ мови та лытератури ы математики Метою контрольних робіт було проконтролювати сформованість в учнів системи знань, умінь та навичок і виявити рівень навчальних досягнень української мови та літератури та математики. Завдання для контрольних робіт було підготовлено районними методичними об’єднаннями. За результатами контрольних робіт отримані такі результати.

Контрольну роботу з української мови та літератури писали 84 учнів, що становить 66,1% від загальної кількості учнів 10-х класів (127). Контрольну роботу з математики писали 84 учнів, що становить 66,1%. Високий рівень знань з української мови та літератури показали 14 учнів (16,6%), достатній –40 учні (47,6%), середній –23 учні (27,3 %), початковий – 6 учнів (7,1%). Це свідчить про те, що учні засвоїли програмовий матеріал в основному на середньому та достатньому рівнях.З української мови та літератури найвищий середній бал отримали: Адамівська ЗОШ -8; Покровська ЗОШ І-ІІІ ступенів -7,8; Врадіївська ЗОШ №1-7,6; районна гімназія -7,2. Високий рівень знань з математики показали 8 учнів (9,5%), достатній –37 учнів (44%), середній –34 учні (40,4 %), початковий –4 учні (4,7%). Це свідчить про те, що учні засвоїли програмовий матеріал в основному на середньому та достатньому рівнях. З математики отримані результати: Покровська ЗОШ І-ІІІ ступенів -7,8; Адамівська ЗОШ І-ІІІ ступенів - 7,5; Врадіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3- 7,4; районна гімназія -7

З математики учні допустили такі типові помилки: на знаходження кута чотирикутника, застосування теореми Піфагора, визначення центра кола, описаного навколо прямокутного трикутника.

З української мови учні допустили такі типові помилки: правила вживання апострофа , спрощення у групах приголосних, в установленні відповідності між героєм твору і його характеристикою.

Рекомендації навчальним закладам:

1. Проаналізувати результати контрольних робіт на засіданнях шкільних методичних об’єднань, динамічних груп. Розробити заходи по покращенню результатів навчальних досягнень учнів.

Довідку підготували:

Завідувач РМК Кушнір Н.В

Методист РМК Панченко І.М

До уваги керівників закладів освіти, педагогічних працівників !

Перелік обов'язкової ділової документації

1.Ліцензія на право проведення освітньої діяльності загальноосвітнім навчальним закладом (стосується тільки приватних загальноосвітніх навчальних закладів).

2.Ліцензія на запровадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням професії.

3.Матеріали державної атестації загальноосвітнього навчального закладу.

4.Свідоцтво про державну атестацію загальноосвітнього навчального закладу.

5.Матеріали державної підсумкової атестації учнів (вихованців).

6.Статут загальноосвітнього навчального закладу.

.7.Книга наказів з основної діяльності.

8.Книга наказів з кадрових питань.

9.Книга обліку руху учнів.

10 .Алфавітна книга запису учнів.

11. Журнали обліку вхідного і вихідного листування.

12.Книга протоколів засідання педагогічної ради.

13.Книга обліку педагогічних працівників.

14..Книга обліку трудових книжок працівників.

15.Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту.

16.Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту.

17.Книга обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот.

18.Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю (ведуть директор та його заступники).

19.Книга протоколів загальних зборів (конференції) колективу загальноосвітнього навчального закладу.

.20.Книга протоколів ради загальноосвітнього навчального закладу.

21.Книга протоколів піклувальної ради, батьківського комітету та учнівського комітету (якщо такі створені).

22.Класні журнали (1–4 класи, 5–9 класи, 10–12 класи).

23. Журнали груп продовженого дня.

.24. Журнали обліку пропущених і заміщених уроків.

.25.Журнали обліку роботи гуртка, факультативу, секції тощо.

26.Журнал обліку звернень та заяв громадян.

27.Контрольно-візитаційна книга.

28.Особові справи та медичні картки учнів.

29. Особові справи педагогічних працівників.

30.Табелі успішності учнів.

31.План роботи на поточний навчальний рік.

32. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.

33.Навчальні плани та навчальні програми.

.34.Атестаційні матеріали педагогічних працівників.

.35.Списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню.

.36.Учнівські квитки для учнів 1–4, 5–9 та 10–12 класів.

.37.Статистична звітність (форми № ЗНЗ-1, № ЗНЗ-3, № 83-РВК та інші) ведеться відповідно до вимог та рекомендацій органів державної статистики.

.38.Нормативно-правова документація з питань охорони праці та техніки безпеки ведеться відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України.

39.Конституція України, Закони України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту".

40.Нормативно-правова документація Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою з питань організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

41.Акти прийому-передачі загальноосвітнього навчального закладу.

42. Акти державного інспектування загальноосвітнього навчального закладу.

43.Трудові книжки працівників ведуться відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях (наказ Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту України від 29 липня 1993 року № 58).

.44.При необхідності Міністерство освіти і науки України, місцеві органи управління освітою можуть встановлювати додаткову відомчу звітність, інформацію (одноразову або постійну).

45.Розклад уроків для учнів 1–4 класів та 5–11 (12) класів.

46.Графік роботи гуртків, секцій, об'єднань тощо.

47.Графік проведення позакласних заходів.

48.Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.

.49.Наочність з Правил техніки безпеки, пожежної безпеки і тощо,

50. Основнафінансово-господарська документація

51.Технічний паспорт школи.

52.Інвентарні списки основних засобів.

53.Акт на відведення і закріплення земельної ділянки.

54.Книга складського обліку матеріалів.

55.Книга обліку бібліотечного фонду.

56.Відомості на видачу витратних матеріалів.

57.Відомості оперативного обліку малоцінних та швидкозношувальних матеріалів, що знаходяться в експлуатації.

58.Штатний розпис загальноосвітнього навчального закладу.

59.Акти ревізій та перевірки фінансово-господарської діяльності.

60.Організація діяльності бухгалтерій та бухгалтерський облік здійснюється і ведеться відповідно до нормативно-правових документів Мінфіну України та Міносвіти і науки України.

6. Терміни зберіганняділової документації

№ п/п Назва документа Термін зберігання
1 Книга обліку і видачі свідоцтва про базову середню освіту 75 років
2 Книга обліку й видачі атестатів про повну загальну середню освіту 75 років
3 Книга наказів з основної діяльності 50 років
4 Книга наказів з кадрових питань 50 років
5 Алфавітна книга запису учнів 50 років
6 Книга обліку педагогічних працівників 50 років
7 Книга обліку трудових книжок працівників 50 років
8 Книга протоколів засідання педагогічної ради 25років
9 Книга обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот 25років
10 Класні журнали випускних класів 10років
11 Контрольно-візитаційне книга 10років
12 Класні журнали 5років
13 Журнали груп продовженого дня 5років
14 Журнали обліку пропущених і замінених уроків 5років
15 Особові справи учнів (після закінчення школи) 5років
16 Журнали обліку вхідного і вихідного листування 5років
17 Атестаційні матеріали педагогічних, працівників 5років
18 Книга записів наслідків внутрішнього контролю 5років
19 Акти перевірок (різні) 5років
20 Матеріали державної підсумкової атестації учнів (вихованців) випускних класів (письмові роботи, протоколи) 3років
21 Контрольні роботи учнів 1рік
22 Статистична звітність відповідно до вимог держстату
23 Інвентарна книга бібліотечного фонду до ліквідації закладу
Кiлькiсть переглядiв: 43